Cover Header
Siêu nhân vàng Siêu nhân đên Siêu nhân đỏ Siêu nhân xanh dương Siêu nhân xanh lá

Hùng mạnh nhất thái dương hệ
cùng nhau bảo vệ sự bình yên của vũ trụ

Con quái vật có sức mạnh phá huỷ
và hấp thụ năng lượng của các hành tinh

Mua vé ngay Mua vé ngay